ทั้งหมด

รอออกใบสั่งซ่อม
9% Complete
  งาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
12% Complete
  งาน
เสร็จสิ้น
79% Complete
  งาน
งานทั้งหมด
# วันที่ เลขที่ใบงาน สินค้า ผู้รับผิดชอบ สถานะ