งานบำรุงรักษาประจำปี 2024

?

แผนงานวันนี้

?

แผนงานที่ยังไม่ปิด

งานซ่อมบำรุงประจำปี 2024

?

รอออกใบสั่งซ่อม

?

ระหว่างซ่อม

?

ปิดงานแล้ว

?

ทั้งหมด
รวมจำนวนการซ่อมสะสม
0.00 ชั่วโมง
รวมเวลาการซ่อมสะสม
0.00 บาท
รวมค่าใช้จ่ายการซ่อมสะสม
ค่าใช้จ่ายสินค้าสูงสุด 5 อันดับ
สาเหตุการเสีย 5 อันดับ
จำนวนงานที่คุณรับผิดชอบอยู่
ใช้เวลาไปแล้ว สินค้า เลขที่ใบงาน
งาน BM
งาน PM
เวลาหยุดเครื่องปี 2024