สินค้า
# รหัส ชื่อ(ภาษาไทย) ลูกค้า สถานที่ติดตั้ง Item Tracker วันที่ประกัน สถานะ